Neden iyi aküler maksimum yaşam sürelerine ulaşmazlar?


Akü, plakalarında enerji depolayan küçük bir kimyasal donatıdır. Kurşun asit bataryalar sülfürik asit ve saf su çözeltisi ile kimyasal olarak şarj edilir. Bu çözelti "Elektrolit" olarak adlandırılır. Sülfürik asit, plakaların temiz gözeneklerine girerek normal bir kimyasal etkiye yol açar.

Bir akü deşarj olduğu zaman, pozitif plakalardaki kurşun etken maddesi sülfirik asit içersindeki sülfat ile birleşerek kurşun sülfat durumunu alırlar. (kristalleşmiş durum). Akü şarj olduğunda, sülfat elektrolit içine döner (sıvı durum) ve bir sorun gelişmeye başlayana kadar döngü devam eder. Sağlam akülerin mekanik arızasının bir numaralı nedeni zamanla kurşun sülfat kristaller anormal derecede kristalleşir ve plakaları tıkar. Bu, akü çalışmasının doğal bir yan ürünüdür ve er ya da geç aküyü öldürür. Sülfürik asit gözeneklere giremez ve akü ömrünü tamamlar.

Tüm kurşun-asit akülerin yaklaşık % 75’inin çalışması, kurşun sülfat kristallerinin plakalarda birikmesi nedeniyle zamanından önce durur ve kalanı ise diğer arızalardan durur.

Bizim akü rejeneratörlerimiz son teknoloji ve patentli olup, sülfatlaşma sürecini tersine çevirerek, sert sülfat kristalleri ortadan kaldırıp, elektrolitin içine dönmesine izin vererek akünüze ikinci bir hayat verecek ve akü enerji maliyetlerinizde büyük bir tasarruf sağlayarak akünüzü yenileyecektir.